STUDY AND MIGRATION CENTRE OF AUSTRALIA
-Over ons
-Studie in AustraliŽ
-Beoordeling
-Home

 

Weihnachts StollenStudy and Migration Centre of Australia

Overweeg je om tijdelijk of permanent naar AustraliŽ te verhuizen? Wil je in AustraliŽ gaan studeren? Als jouw antwoord "ja" luidt op een van deze vragen, ben je bij ons aan het juiste adres voor professioneel advies. Niet alleen kunnen wij jou voor een betaalbare prijs expert advies aanbieden wat betreft de keuze mogelijkheden omtrent immigratie, maar ook wat betreft de verschillende opleidingen die je hier zou kunnen volgen met het daarbijbehorende visum. Deze pagina heeft tot doel een overzicht te geven van de verschillende immigratie en onderwijs visumcategorieŽn die momenteel in AustraliŽ van toepassing zijn.

IMMIGRATIE

AustraliŽ voert een actief en wereldomvattend beleid om gespecialiseerde en vakkundige migranten het land binnen te laten. Wie weet maak jij straks deel uit van de duizenden die hier elk jaar welkom worden geheten. Behoort jouw beroepsrichting tot een voor de migratie erkende kwalificaties, maakt dit het migratieproces nog makkelijker. En met een Australische permanente verblijfsvergunning hoef je jouw huidige nationaliteit niet op te geven, en heb je het volle werkrecht.

De immigratie wetten van AustraliŽ zullen voor een buitenstaander vooraleerst erg gecompliceerd lijken, bovendien zul je er veel tijd en geld in moeten steken als je deze wetten helemaal zelf uit wilt pluizen.

Voor ons zijn deze wetten echter geen probleem. Wij kunnen jou helpen gedurende de gehele visumprocedure: met het bepalen van de meest op jouw situatie toepasselijke visumcategorie tot het invullen van de visumaanvraag; met het indienen van de aanvraag en alle daarbij horende correspondentie en met communicatie met de autoriteiten voor de vaardigheidsbeoordelingen en immigratie autoriteiten. Wij geven advies omtrent de Engelse testen, de medische onderzoeken, de verklaring van goed gedrag, de verschillende werk mogelijkheden in AustraliŽ enz.Het is ons doel dat jouw overgang naar AustraliŽ op rolletjes loopt.

Onze door de overheid geregistreerde migratie consulenten hebben ruimschoots ervaring in het succesvol prepareren van aanvragen in de meest verschillende visumcategorieŽn, onder meer de 'Independent' (onafhankelijke), 'Family Reunion' (gezinshereniging) en 'Business Skills' (zakelijke vaardigheid) categorieŽn. Wij helpen jou en jouw familie graag zodat jullie migratie plannen tot een succesvol einde komen. Onze ervaring in het vinden van de juiste educatie en werkervaring heeft tot doel jouw kansen voor een succesvolle migratie aanvraag te vergroten. Voor mensen die naar Nieuw Zeeland willen emigreren bieden wij een zelfde pakket van diensten aan.

Laat ons het werk doen. Wij zorgen ervoor dat je onbezorgd kunt zijn, want je weet dat je visumaanvraag in handen van deskundigen is.

Neem de eerste stap en vul het aanvraagformulier voor "beoordeling" in, en stuur het on-line of via fax of post aan ons toe.

Migratie beleid

AustraliŽ is ťťn van de weinige landen ter wereld dat actief migranten opneemt.

Ongeveer ťťn in vijf AustraliŽrs heeft een niet Engelstalige achtergrond en de meeste bezoekers zijn erg onder de indruk van de relatieve harmonie tussen de vele verschillende nationaliteiten waar de Australische bevolking uit bestaat. Met een Australische permanente verblijfsvergunning hoef je jouw eigen nationaliteit niet op te geven. En wil je wel een Australische staatsburger worden, kun je dit na 2 jaar doen.

Er zijn meer dan 100 verschillende visumcategorieŽn en dat betekent vaak veel bureaucratie en verwarring. Sommige visa houden een werkvergunning in, sommige niet; sommige visa kunnen in AustraliŽ aangevraagd worden, sommige niet; sommige visa kunnen veranderd worden naar een ander visum, sommige niet. In de 'The Migration Act, Regulations, Policy and Procedures' zijn de migratie wetten, de reglementen, het beleid en de procedures beschreven. Deze ondergaan constant veranderingen en daarom is het erg belangrijk dat de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk wordt voorbereid.

In het geval dat een visum niet wordt verstrekt, heb je soms de kans om tegen dit besluit in beroep te gaan. Een belangrijke organisatie hierbij is de "Migration Review Tribunal (MRT)" (het migratie controle tribunaal). Tijdens het beroep kunnen argumenten en nieuwe informatie voorgelegd worden die jouw aanvraag ondersteunen.

Migratie consulenten

werken onafhankelijk van het "Department of Immigration and Citizenship" (DIAC) en moeten geregistreerd zijn door de "Migration Agents Registration Authority" (MARA), die de standaards voor kwaliteit en controle bepalen. Een consulent kan erg behulpzaam zijn bij het bepalen van de meest toepasselijke gang van zaken - en vaak zijn er een aantal mogelijkheden - en kan dan de aanvraag voorbereiden volgens de rechten, reglementen en procedures van het migratie beleid. Daarmee is aan alle eisen voldaan, en kan de afhandeling spoedig doorgevoerd worden en heeft de visumaanvraag de grootste kans op succes. De consulenten hebben hun vastgelegde tarieven naar visumcategorie en service. Deze tarieven kunnen verschillen van consulent tot consulent.

Wij willen hieronder nu graag over een paar van de meest gebruikelijke visumcategorieŽn en daarmee samenhangende onderwerpen verder belichten.

Voordat je voor ťťn van de visumcategorieŽn kiest en de aanvraag indient is het altijd van belang om eerst met DIAC of een geregistreerd migratie consulent te checken want de migratie reglementen ondergaan constant veranderingen.

General Skilled Migration (Independent & Family Sponsored)

Dit zijn de visumcategorieŽn gericht op algemene vaardigheid (onafhankelijk of door familie sponsor) en zijn gebaseerd op een puntensysteem. Het zijn permanente verblijfsvergunningen voor mensen onder 45 jaar met een erkende vaardigheid, relevante werk ervaring en professionele kennis van de Engelse taal. Punten worden gegeven voor vaardigheid, leeftijd, Engelse kennis, specifieke werk ervaring, gevraagde beroepen/werk ervaring, Australische kwalificatie, vaardigheid van de levenspartner, bonus punten, relatie. Er is altijd een vaardigheids-beoordeling vereist voordat de visumaanvraag kan worden ingediend. In sommige gevallen is het mogelijk dat de ervaring het ontbreken van een formele kwalificatie completeert.

Om toegelaten te worden heb je op dit moment 65 punten. Als de punten voor de toelating in die twee jaar voldoende dalen zou je nog steeds in aanmerking kunnen komen en succesvol jouw visum kunnen aanvragen.Het indienen en afhandelen van de visumaanvragen moet in AustraliŽ gebeuren en duurt in het algemeen rond 9- 12 maanden. Aanvragers kunnen tijdens de procedure wel in AustraliŽ verblijven als zij een geldig visum hebben, maar moeten normaalgesproken het land verlaten zodra hun visum voor de permanente verblijfsvergunning klaar is om verstrekt te worden.

Family Migration

Dit betekent wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, een familielid met een Australische permanente verblijfsvergunning of een Australische passport de kans heeft om jou te sponsoren. Hieronder vallen: levenspartner, verloofde, kinderen, ouders, laatste nog levende familieleden en interdependentie (een stel van hetzelfde geslacht).

Business Skills

Deze visumcategorie voor een permanente verblijfsvergunning is gericht op succesvolle eigenaren van een zaak of leidend personeel van grote bedrijven. Deze categorie is ook gebaseert op het puntensysteem. Je kunt punten halen voor leeftijd, Engels kennis en voor de omzet en succes van de bedrijf. De aanvragers moeten in AustraliŽ een bedrijf opzetten of in ťťn van de 'bepaalde fondsen' beleggen.

Indien je niet genoeg punten in deze categorie hebt (het minst 105 punten), bestaat de kans om eerst een tijdelijk visum voor 4 jaar aan te vragen. Voorwaarden hierbij zijn dat je ongeveer A$250,000 kapitaal aan kunt tonen, een bedrijfsplan en relevante werk vaardigheden hebt. In die 4 jaar heb je de kans om een bedrijf op te zetten of jezelf in een zaak in te kopen. Is er dan een bepaalt succes niveau bereikt, kun je het tijdelijke visum naar een permanente verblijfsvergunning veranderen.

Employer Nomination Scheme

Deze visumcategorie is gebaseerd op het sponsoren van 'uiterst vaardige' werknemers door Australische bedrijven die geen, voor de positie geschikte, employee in AustraliŽ kunnen vinden. De aanvrager mag normaalgesproken niet ouder dan 45 jaar zijn en moet goed Engels spreken.

Retirement

Dit is een tijdelijk visum en is bedoeld voor mensen boven de 55 jaar die met pension willen gaan, geen afhankelijke familieleden hebben, niet van plan zijn in AustraliŽ te werken en voldoende financiŽle middelen bezitten. Het is een visum voor 4 jaar en kan dan elke 2 jaar verlengd worden of in sommige gevallen veranderd worden in een permanente verblijfsvergunning.

Work Visas

Veel mensen zijn geÔnteresseerd om tijdelijk in AustraliŽ te werken. In het algemeen wordt een werkvisum toegestaan als de volledige werkgelegenheid van de aanvrager door een Australische of buitenlandse bedrijf is gesponsord. Voor het verkrijgen van dit soort visum zijn drie stappen nodig. 1. de goedkeuring van een bedrijf als sponsor, 2. de nominatie van het beroep waar vraag naar is en 3. de persoonlijke visumaanvraag. Dat klinkt misschien verwarrend maar wees onbezorgd, wij zullen je graag met de complete afhandeling helpen. Afhankelijk van de baan is het in sommige gevallen nodig, dat de bedrijf de baan eerst in de kranten hier adverteert om duidelijk te maken dat er geen geschikte AustraliŽr voor deze positie gevonden kan worden. Het visum kan vanuit het buitenland of in AustraliŽ ingediend worden en in de meeste gevallen krijgen de familieleden die meegaan dezelfde werkvergunning zoals de primaire aanvrager. De geldigheid is 4 jaar en de visumhouder moet tijdens zijn verblijf belasting betalen en normaalgesproken ook een privť ziektekostenverzekering afsluiten.

De werk visumcategorie heeft ook een hele lijst van speciale visumsoorten, bijvoorbeeld voor leerlingen, entertainers, hoogleraren, mensen uit de media en sportwereld. De aanvragers moeten hier normaalgesproken ook door een organisatie in AustraliŽ gesponsord worden.

Werken is ook mogelijk met een studentenvisum. Als jij hier gaat studeren mag jij en ook jouw afhankelijke familieleden ieder 20 uur per week werken. De afhankelijke familieleden van studenten, die promoveren of een verdere academische graad volgen hebben zelfs de volle werkrechten.

Working Holiday

Dit is het werk en vakantie visum, geldig voor 12 maanden en biedt de kans voor jonge mensen tussen de 18 - 30 jaar om voor een periode van telkens 3 maanden bij dezelfde werkgever te kunnen werken. Dit visum bestaat op het ogenblik voor Belgie, Canada, Cyprus, Denemarken, Estonia, France, Finland, Duitsland, Hongkong, Ierland, Italy, Japan, Malta, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid Korea en Zweden.

Humanitarian Program

Volgens de UN-conventie wordt iemand als vluchteling beschouwd als hij zich in het algemeen buiten zijn land bevindt en niet terug kan vanwege een diep gefundeerde angst voor vervolging. Het percentage van aanvragers die via dit visum worden toegelaten is vrij laag, dus het is erg van belang om bewijzen voor te kunnen leggen en de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk voor te bereiden.

Verdere onderwerpen

Het kopen van eigendom

Elke voorgestelde aankoop van stedelijk grondbezit, 'hobby farms' of landbezit moet worden goedgekeurd door de 'Foreign Investment Review Board' (FIRB) - het controle orgaan voor buitenlandse investering. Dit is ook van toepassing voor voorgestelde investeringen van $10 miljoen voor stedelijke bezittingen of industrieŽn alsmede de meeste producerende en service industrieŽn.

In het algemeen kunnen mensen met een toeristenvisum alleen maar een nieuwbouw 'direct van het plan' woning kopen. Met en tijdelijk visum kun je ook een niet nieuwe woning kopen alleen als dit ook jouw eerste adres dwz jouw woonadres wordt. Zodra je uit AustraliŽ bent vertrokken moet je deze woning dan weer verkopen. Alleen met een permanente verblijfsvergunning heb je alle mogelijkheden van aankoop.

Vertalingen

Wij zullen jou aanbevelen dat je vertalingen van documenten, referenties en certificaten in AustraliŽ laat doen. Dit zouden wij ook voor jou kunnen organiseren. De voor de visumaanvraag nodige bijgevoegde documenten - allemaal gecertificeerde of notarieel gewaarmerkte kopieŽn - moeten door een geaccrediteerde vertaler in het Engels vertaalt zijn. Wij werken nauw samen met en vertalingkantoor dat gespecialiseerd is in documenten voor migratie. Hun Engelse vertalingen zijn in overeenstemming met de Australische standaard en dat is al een belangrijke stap op weg naar het verkrijgen van een visum, want de vertalingen spelen o.a. een belangrijke rol voor het goedkeuren van diploma's en certificaten.

Medische Onderzoeken

Voor de permanente verblijfsvergunning en voor sommige tijdelijke visa zijn medische onderzoeken nodig om aan te kunnen tonen dat je gezond en geen openbaar risico bent en de AustraliŽrs niet buitengewoon geld zult kosten. De onderzoeken worden uitgevoerd door kundige medische praktijken (een lijst met praktijken in jou omgeving zou je van ons kunnen krijgen) en omvatten een fysische onderzoek, rŲntgenen (vanwege tuberculose bij aanvragers van 16 jaar of ouder), een bloed en urine test. Als je de permanente verblijfsvergunning aanvraagt en boven de 15 jaar bent wordt een HIV/AIDS test vereist.

Verklaring van goed gedrag

Aanvragers voor de permanente verblijfsvergunning en boven de 16 jaar moeten uit elk land waar hun de laatste 10 jaar 12 maanden of meer hebben gewoond een verklaring van goed gedrag voorleggen.

Engels test

Sommige permanente verblijfsvergunning visa eisen een bewijs van een bepaald niveau Engels. Voor de visumcategorieŽn die op het puntensysteem zijn gebaseerd is dit voor de primaire aanvrager van groot belang om de nodige punten te behalen. Bijvoorbeeld moeten de meeste primaire aanvragers van 'General Skilled Migration' een professioneel niveau kunnen aantonen. De secondaire aanvragers hebben hier alleen een functioneel niveau nodig en als ze dit niet halen bestaat de kans om dit via Engels lessen te doen, nadat zij in AustraliŽ zijn aangekomen. In dit geval moeten zij voor de cursussen wel de Australische opleidingstarieven betalen.

Je kunt de vereiste Engels test, de zogenaamde 'International English Language Testing System' (IELTS) test op ťťn van de buitenlandse kantoren van de Britse raad doen. Voor een professioneel niveau Engels moet je het minst 6.0 punten in elk van de vier componenten scoren: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor het functioneel niveau is het gemiddelde van de vier componenten met het minst 4.5 nodig.

Garantie van steun

Sommige permanente verblijfsvergunningen eisen een bewijs van 'Assurance of Support (AOS)' - garantie van steun. Dit betekent dat een Australische staatsburger of een houder van een permanente verblijfsvergunning zich voor 2 jaar als garant opstelt en bereid is om de migrant en zijn familie financieel te steunen als dit nodig is. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste migranten de eerste 2 jaar geen recht op sociale verzekering hebben. De garant moet over een zeker niveau van inkomen beschikken en hoeft niet de sponsor te zijn. Dit AOS bewijs wordt vereist voor een aantal aanvragers, bijvoorbeeld voor familieleden die een niet getrouwde wees zijn, of speciale hulp nodig hebben, oude afhankelijke of laatste nog levende familieleden alsmede ouders. Ook voor andere visa categorieŽn kan een AOS gevraagd worden. Dit hangt af van de migratie ambtenaar.

Resident retour visa

Houders van permanente verblijfsvergunningen hebben geen visa nodig voor het verblijven en werken in AustraliŽ maar wel voor het terugkomen als ze naar het buitenland reizen. Dit wordt een 'Resident Return Visa - RRV' genoemd, is geldig voor vijf jaar en houd in dat je veelvoudig AustraliŽ binnen mag komen.

Uitsluitingsperiodes

Hou jij je niet aan de voorschriften en werk je bijvoorbeeld zonder een vergunning of blijf je meer dan 28 dagen over de visumtijd, kun je tot op drie jaar uitgesloten worden voordat je AustraliŽ weer binnen mag komen. In ernstigere gevallen bijvoorbeeld als het om criminele activiteiten, kan het verbod ook levenslang zijn.

 

De volgende stap is nu het invullen van de vragenlijst, de ''beoordeling'. Zodra wij deze ontvangen, zullen wij een persoonlijke kansbeoordeling opstellen en sturen jou deze zo snel mogelijk toe.

De keuze omtrend wat, waar en waneer te studeren is vaak verwarrend.
SMCA consulenten hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan, en hebben de laatste informatie over goede scholen
 en universiteiten toegespitst op jouw doel en budget.
.
.